Contact

mamala mu pakatu kareba hi kami mampake kontak nau na ei. vetu mi vai kami hanga emailmu, kecuali mari to mupekune hante mingki mperapi balahia kareba lako hi kami